Notat om byretternes sagsbehandlingstider for straffesager

18-10-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om byretternes sagsbehandlingstider for straffesager

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning 16/2021 om byretternes sagsbehandlingstider for straffesager.

Notatet er baseret på en redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • udviklingen i byretternes sagsbehandlingstider for straffesager
  • Justitsministeriets og domstolenes arbejde med at undersøge årsagerne til de lange sagsbehandlingstider, herunder domstolenes arbejde med at analysere eksterne og interne årsager i de enkelte byretter
  • Justitsministeriets arbejde med at følge op på effekten af lovændringer, der har til for­­mål at reducere sagsbehandlingstiderne
  • Domstolsstyrelsens arbejde med at styrke kapacitetsstyringen og it-understøttelsen.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef