Notat om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne

18-10-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2018 om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at straffene over for betinget dømte og prøveløsladte fuldbyrdes med den hurtighed, kontrol og konsekvens, som er forudsat i tilsynsreglerne og dommene
  • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at kontrollen med og støtte til fodlænkeafsonere lever op til bestemmelserne i loven
  • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at de indsatte i fængslerne får de indsatser, Kriminalforsorgen vurderer, at de har behov for med henblik på at reducere risikoen for at falde tilbage til kriminalitet.  

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Kriminalforsorgens arbejde med at overvåge, at straffene over for betinget dømte og prøveløsladte fuldbyrdes med den hurtighed, kontrol og konsekvens, som er forudsat i tilsynsreglerne og dommene
  • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at kontrollen med og støtte til fodlænkeafsonere lever op til bestemmelserne i loven
  • Kriminalforsorgens arbejde med at gøre det muligt at matche de indsattes kriminogene behov med de beskæftigelsesaktiviteter, de tilbydes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef