Notat om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus

18-10-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2020 om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • udviklingen i sagsbehandlingstiderne i Nævnenes Hus
  • den fortsatte afvikling af beholdningen af sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet fra før den 1. juli 2018
  • Erhvervsministeriets fastsættelse af mål for produktiviteten i Nævnenes Hus og opfyldelsen heraf.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om udviklingen i sagsbehandlingstiderne i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef