Notat om lempelsen af revisionspligten

18-10-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om lempelsen af revisionspligten

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2018 om lempelsen af revisionspligten. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Erhvervsministerens stillingtagen til, om der er behov for ændringer i loven som opfølgning på evalueringen fra december 2018
  • Skatteministeriets opfølgning på udviklingen i regelefterlevelsen fra selskaber uden revision og den dertilhørende vurdering af, om indsatsen over for selskaber uden revision skal justeres
  • Erhvervsministeriets implementering af en række konkrete initiativer, der skal forbedre kontrollen med, at virksomheder, der fravælger revision, lever op til betingelserne herfor. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef