Notat om politiets patruljering og overvågningskameraer

08-11-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politiets patruljering og overvågningskameraer

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2021 om politiets patruljering og overvågningskameraer. 

Notatet er baseret på en supplerende redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:  

  • Justitsministeriets arbejde for at sikre måling af beredskabets performance, herunder den analysebaserede patruljering, og om dette fører til konkrete mål
  • Justitsministeriets arbejde med at gøre GPS-data fra patruljebilerne tilgængelige for politikredse og resultatet af Rigspolitiets overvejelser om, hvordan GPS-dataene kan bruges til at tilrettelægge politiets patruljering
  • Justitsministeriets arbejde med at sikre, at lokationer til de resterende 150 overvågningskameraer finansieret af Akt 91 10/12 2020, som ikke var opsat ved beretningens afgivelse, udvælges, så politiet kan dokumentere, at kameraerne forventes at føre til størst mulig effekt.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef