Notat om Børne- og Undervisningsministeriets forvaltning af AUB-ordningen

08-11-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Børne- og Undervisningsministeriets forvaltning af AUB-ordningen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2019 om Børne- og Undervisningsministeriets forvaltning af AUB-ordningen. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

  • Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med at følge op på, om tiltagene medvirker til at skaffe det fornødne antal lærepladser (Rigsrevisionen tilkendegav, at vi i 2022 ville orientere Statsrevisorerne om ministeriets initiativer i tilknytning hertil). 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • hvorvidt de indsatser, der er besluttet med Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked, har givet anledning til en markant stigning i aktivitet, jf. den forventede evaluering i 2024.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef