Notat til Statsrevisorerne

21-03-2022

Notat om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 - merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område

Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 – merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område, som blev indledt med en beretning i 2012. 

Der er i notatet fulgt op på udviklingen i fejlniveauet i kommunernes administration af sager om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 41 og § 42. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan lukkes, da punktet behandles i den nye beretning om forvaltningen handicapområdet.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef