Notat til Statsrevisorerne

15-03-2022

Notat om beretning om studenters overgang fra gymnasium til videregående uddannelse

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2021 om studenters overgang fra gymnasium til videregående uddannelse. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra børne- og undervisningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • udviklingen i overgangsfrekvensen for de første dimittendårgange efter gymnasiereformens vedtagelse og Børne- og Undervisningsministeriets eventuelle initiativer i tilknytning hertil
  • Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med at udtage alle 4 uddannelser til nærmere undersøgelse og ministeriets anvendelse af mere aktuelle data i tilsynet.

Hele notatet (PDF) Følg sagen 

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef