Notat til Statsrevisorerne

15-03-2022

Notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2006 om undervisningen på professionshøjskolerne. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at følge op på forskellene i timetal
  • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at følge op på, om professionshøjskolernes ledelser får forbedret ledelsesinformation, som viser, hvor stor en andel af undervisernes arbejdstid der anvendes til undervisning.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef