Notat til Statsrevisorerne

08-03-2022

Notat om beretning om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.

Der er i notatet fulgt op på følgende område:  

  • resultatet af Børne- og Undervisningsministeriets analysearbejde, herunder de initiativer, som konklusionerne måtte medføre, og fokus på mørketal i data .

Rigsrevisionen finder, at Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med at afdække årsagerne til manglende aflæggelse af 9.-klasseprøver har været tilfredsstillende, men Rigsrevisionen vil fortsat følge: 

  • Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med udvikling af forretningslogikker­ne, så ministeriet mere umiddelbart kan følge, hvad den manglende karakter- eller statusregistrering efter 9. klasse skyldes, og bruge disse oplysninger i sit tilsyn.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef