Notat til Statsrevisorerne

08-03-2022

Notat om beretning om forvaltningen af olie- og gasrettighederne i Nordsøen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2021 om forvaltningen af olie- og gasrettighederne i Nordsøen. 

Notatet er baseret på redegørelser fra skatteministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner.  

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets udarbejdelse af retningslinjer for behandling af sager om godkendelse af licensoverdragelser
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at sikre en fyldestgørende dokumentation for, at de planlagte tilsynsaktiviteter er gennemført, og at der er fulgt op på, at rettighedshaverne efterlever de fastsatte vilkår
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at få skabt et lettilgængeligt overblik over fastsatte vilkår i de enkelte efterforsknings- og indvindingstilladelser.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef