Notat til Statsrevisorerne

28-03-2022

Notat om beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2018 om Ankestyrelsens sags­behand­lings­tider og produktivitet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • resultatet af Ankestyrelsens nedbringelse af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på klagesager, herunder indfrielse af den gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for beskæftigelses- og socialsager, og styrelsens arbejde med at følge produktivitet og
    hensigtsmæssig sagsflow i klagesagsbehandlingen
  • resultatet af Ankestyrelsens overholdelse af lovkrav til og aftaler om sagsbehandlingstider for udvalgte sagstyper, som styrelsen har forpligtet sig til, og styrelsens ledelsesrapportering herom.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Ankestyrelsens overholdelse af sagsbehandlingstiden på 13 uger for kommunale social- og beskæftigelsessager.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef