Notat til Statsrevisorerne

28-03-2022

Notat om beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Toldstyrelsens arbejde med at idriftsætte den it-understøttede risikovurdering af import af varer, der har en særlig farlig karakter
  • Toldstyrelsens arbejde med at øge anvendelsen af sanktioner, herunder anvendelsen af administrative bøder, over for virksomheder, der i gentagne til­fælde har fejl i fortoldningen
  • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre it-under­støttelsen af toldkontrollen, herunder Toldstyrelsens metoder for udtagning og gennemførelse af toldkontroller.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Toldstyrelsens arbejde med at udvikle og idriftsætte den it-understøttede risikovur­dering af import af varer, der har en særlig farlig karakter
  • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre it-understøttelsen af toldkontrollen, herunder Toldstyrelsens metoder for udtagning og gennemførelse af toldkontroller.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef