Notat til Statsrevisorerne

28-03-2022

Notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Skatteministeriets arbejde vedrørende udbygget finansiel afrapportering for at sikre, at der reageres på atypiske udsving i udbetalingerne af moms
  • Skatteministeriets arbejde med at gennemføre valide analyser, som kan danne grundlag for at tilrettelægge indsatsen bedre
  • Skatteministeriets undersøgelse og vurdering af behovet for eventuelle yderligere tiltag på tværs af ministeriets koncern, som adresserer de risici, der knytter sig til nystartede virksomheder
  • Skattestyrelsens tiltag om at sikre en bedre kontrol af inddata i momsangivelsen, så kommafejl, tastefejl mv. opdages automatisk direkte ved angivelse. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef