Notat til Statsrevisorerne

28-03-2022

Notat om beretning om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien.

Notatet er baseret på redegørelser fra beskæftigelsesministeren, sundhedsministeren og de 5 regioner og handler om de initiativer, som ministrene og regionerne har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Beskæftigelsesministeriets implementering af skærpet tilsyn
  • Beskæftigelsesministeriets, Sundhedsministeriets og regionernes arbejde med udbredelse af IPS-metoden i landets kommuner
  • resultaterne af drøftelserne i MedComs styregruppe vedrørende en digitalisering af informationsudvekslingen mellem jobcentrene og psykiatrien.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef