Notat til Statsrevisorerne

10-05-2022

Notat om beretning om universiteternes beskyttelse af forskningsdata

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2018 om universiteternes beskyttelse af forskningsdata. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at inddrage universiteternes implementering af ISO 27001 i det systematiske tilsyn
  • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at etablere en tværgående trusselsvurdering for universiteterne
  • resultatet af Uddannelses- og Forskningsministeriets bestræbelser i forhold til, at universiteterne får identificeret og rettet op på eventuelle kritiske it-sikkerhedsbrister.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • resultatet af Uddannelses- og Forskningsministeriets bestræbelser i forhold til, at uni­versiteterne får rettet op på kritiske it-sikkerhedsbrister, der medfører, at forsknings­data ikke beskyttes i tilstrækkelig grad.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef