Notat til Statsrevisorerne

10-05-2022

Notat om beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:  

  • Sundhedsministeriets initiativer til national indberetning fra praksissektoren og analyse af effekten af det diagnostiske pakkeforløb
  • Sundhedsministeriets opfølgning på maksimale ventetider i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet
  • Sundhedsministeriets og regionernes afslutning af revision af pakkeforløb for kræft, herunder etableringen af rammer for registrering af personlige be­hovsvurderinger og opfølgningsplaner.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Sundhedsministeriets og regionernes afslutning af revisionen af pakkeforløb for kræft, herunder etab­leringen af rammer for registrering af opfølgningsplaner med personlige behovsvurderinger.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef