Notat til Statsrevisorerne

10-05-2022

Notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdels

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2016 om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Skatteministeriets arbejde med at udbyde de kontrakter, der aldrig har været udbudt
  • ministeriernes arbejde med de kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhængighed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurrence.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Finansministeriets, Sundhedsministeriets og Forsvarsministeriets arbejde med de 5 udestående kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhængighed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurrence
  • Skatteministeriets arbejde med at udbyde de kontrakter, der aldrig har været udbudt.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef