Notat til Statsrevisorerne

10-05-2022

Notat om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning i statslige institutioner. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Forsvarets implementering af et nyt it-system til at understøtte en effektiv vagtplanlægning
  • Banedanmarks initiativer til at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef