Notat til Statsrevisorerne

10-05-2022

Notat om beretning om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2019 om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Beskæftigelsesministeriets opfølgning på kommunernes overholdelse af lovens bestemmelser om tilbud til de unge
  • Børne- og Undervisningsministeriets opfølgning på erhvervsskolernes efterlevelse af lovens krav om støtte til udsatte unge og på årsagerne til det høje frafald blandt de unge
  • Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets indsats for at sikre overdragelse af oplysninger om den unges behov for støtte og risiko for frafald. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef