Notat til Statsrevisorerne

10-05-2022

Notat om beretning om 5 statslige myndigheders efterlevelse af 20 tekniske minimumskrav til it-sikkerheden

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2021 om 5 statslige myndigheders efterlevelse af 20 tekniske minimumskrav til it-sikkerheden. 

Notatet er baseret på redegørelser fra finansministeren, sundhedsministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, klima-, energi- og forsyningsministeren og justitsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og vil i 2023 orientere Statsrevisorerne om: 

  • de 5 myndigheders efterlevelse af de tekniske minimumskrav, der udestod, da Rigsrevisionen afgav beretningen til Statsrevisorerne
  • Finansministeriets arbejde med at vurdere, om enkelte krav skal præciseres yderligere.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef