Notat om Energinets outsourcing af driften af forsyningskritisk it-infrastruktur

30-06-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Energinets outsourcing af driften af forsyningskritisk it-infrastruktur

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2021 om Energinets outsourcing af driften af forsyningskritisk it-infrastruktur

Notatet er baseret på en redegørelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at præcisere rammerne for Energinets oplysningspligt og følge, at Energinet flytter it-området til Energinet SOV, som det er blevet pålagt af ministeriet
  • resultatet af ekspertgruppens arbejde, der skal følge op på kritikken af Energinets it-sikkerhed, herunder dokumentation for, at sikkerhedsproblemerne er løst, og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets opfølgning herpå
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at sikre en klar opdeling af tilsynsopgaver.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef