Notat om forvaltningen af handicapområdet

28-06-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af handicapområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2021 om forvaltningen af handicapområdet. 

Notatet er baseret på social- og ældreministerens redegørelse og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Social- og Ældreministeriets arbejde med initiativer til at styrke retssikkerheden på handicapområdet, ministeriets arbejde med at forenkle reglerne for merudgiftsydelser efter servicelovens § 41 og § 100 samt ministeriets undersøgelse af dokumentationskravene for servicelovens § 42
  • Social- og Ældreministeriets arbejde med at udvikle datagrundlaget til at give et me­re nuanceret billede af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling via ”Danmarkskortet” og ministeriets arbejde med at få de sidste kommuner med i de nationale da­ta
  • Social- og Ældreministeriets arbejde med at udarbejde og implementere et nyt tilsynskoncept
  • Socialstyrelsens implementering af en ny samarbejdsmodel mellem socialtilsynene og auditfunktionen, der skal skabe en fælles systematik og ensartethed på tværs af de 5 socialtilsyn
  • resultatet af forhandlingerne om den fremtidige indretning af det specialiserede socialområde.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef