Notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene

07-06-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Sundhedsministeriets og regionernes opfyldelse af det nationale mål om behandling af høj kvalitet
  • Sundhedsministeriets og regionernes initiativer til at gøre anvendelsen af kvalitetsdata bedre med henblik på at få viden om, hvorvidt der forekommer ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om ovenstående opfølgningspunkter. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef