Notat om outsourcede persondata

07-06-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om outsourcede persondata

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2019 om outsourcede persondata. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • myndighedernes indsats med at udarbejde risikovurderinger, når de outsourcer opbevaringen af følsomme eller fortrolige persondata
  • myndighedernes indsats med at indgå databehandleraftaler med deres databehandlere, som opbevarer følsomme eller fortrolige persondata
  • myndighedernes indsats med at udføre tilsyn med deres databehandlere, som opbevarer følsomme eller fortrolige persondata
  • Datatilsynets arbejde med at indføre et risikobaseret tilsyn. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Skatteministeriets og Region Midtjyllands indsats med at udarbejde risikovurderinger, når de outsourcer opbevaringen af følsomme eller fortrolige persondata
  • Datatilsynets arbejde med at indføre et risikobaseret tilsyn, herunder Datatilsynets implementering af de 8 indsatser i Datatilsynets nuværende strategi.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef