Notat til Statsrevisorerne

11-01-2022

Notat om beretning om sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

Overvågning af pesticider i grundvandet 

  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at forbedre forvaltnings- og administra­tionsgrundlaget i forhold til grundvandsovervågningen
  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at kunne opgøre den samlede mængde af pesticider i grundvandet og resultatet af det internationale gennemsyn af Miljøstyrelsens faglige vurderingsprincipper for overvågningen af grundvandet
  • Miljø- og Fødevareministeriets opfølgning på resultaterne af grundvandsscreeningen og om eventuelle forekomster af de pesticider, der blev nævnt i beretningen. 

Forvaltning af dispensationer til pesticider 

  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at vurdere forvaltnings- og administrationsgrundlaget for dispensationer til pesticidmidler
  • resultatet af Miljø- og Fødevareministeriets evaluering af Miljøstyrelsens faglige metoder til vurdering af risiko for grundvandet, når der gives dispensationer til pesticidmidler
  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere et administrativt grundlag, der gør det muligt at anvende indberettede sprøjtejournaloplysninger i kontroløjemed
  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at sikre et fuldstændigt datagrundlag for den risikobaserede kontrol. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:  

Overvågning af pesticider i grundvandet 

  • Miljøstyrelsens arbejde med at analysere de resterende 6 pesticider og nedbrydnings­produkter, der blev nævnt i Rigsrevisionens beretning. 

Forvaltning af dispensationer til pesticider 

  • Miljøstyrelsens arbejde med at indgå en aftale med Landbrugsstyrelsen om at kun­ne tilgå Landbrugsstyrelsens registre for at styrke grundlaget for den risikobasere­de kontrol. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef