Notat til Statsrevisorerne

11-01-2022

Notat om beretning om lønforvaltningen i staten

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2018 om lønforvaltningen i staten.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Finansministeriets arbejde med at vurdere opgavesplittet mellem institutionerne og Statens Administration og implementeringen af Statens HR
  • Finansministeriets arbejde med at sikre relevant fejlopsamling
  • Finansministeriets arbejde med at tilvejebringe en afklaring af ressortansvaret i forhold til de kongelige resolutioner. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef