Notat om indsatsen over for hjemløse

06-12-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Social- og Ældreministeriets initiativer til, at flere hjemløse får tilbudt og udarbejdet en handleplan af kommunerne
  • Social- og Ældreministeriets initiativer til at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem og de konkrete resultater heraf
  • Social- og Ældreministeriets initiativer i forhold til at vurdere og sikre, at kommunerne etablerer det nødvendige antal pladser på forsorgshjem til hjemløse
  • de konkrete resultater af Social- og Ældreministeriets initiativer i forhold til unge hjemløse, herunder ministeriets initiativer i forhold til at få kommunerne til at etablere de nødvendige alternative opholdssteder til unge hjemløse.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til denne undersøgelse.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef