Notat om kontrol med dyretransporter

06-12-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kontrol med dyretransporter

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2019 om kontrol med dyretransporter. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område:

  • Miljø og Fødevareministeriets anvendelse af sanktionsmuligheder i kontrollen med dyretransporter, herunder ministeriets fremadrettede arbej­de med at undersøge muligheden for at etablere hjemmel til at give administrative bødeforelæg i dyrevelfærdsloven samt ministeriets arbejde med at etablere et forstærket samarbejde mellem ministeriet og anklagemyndigheden med henblik på at sik­re en systemunderstøttet udveksling af oplysninger om afgørelser.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris vurdering af effekten af det nye kontrolkoncept og dermed behovet for at tilvejebringe hjemmel til administrative bøder
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med sikre en systemunderstøttet udveksling af oplysninger om afgørelser.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef