Notat om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne

06-12-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2017 om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område:

  • moderniseringen af tilsynet med de kommunale udgiftsområder med statsrefusion, herunder primært om det nye tilsyn giver ministerierne et bedre grundlag for at aflægge et korrekt statsregnskab.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Beskæftigelsesministeriets arbejde med at sikre tidstro afrapportering ved at omlæg­ge det klassiske refusionssystem.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef