Notat om tilskud på fiskeriområdet

30-08-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud på fiskeriområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2018 om tilskud på fiskeriområdet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • FVM’s arbejde med at sikre, at grundbetingelsen for at modtage tilskud administreres i overensstemmelse med regelgrundlaget
  • FVM’s arbejde med at administrere tilskudsberettiget udstyr på fiskefartøjer i overensstemmelse med regelgrundlaget
  • FVM’s arbejde med at gennemgå de resterende tilskudssager med henblik på at vurdere, om der skal rejses tilbagebetalingskrav.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • FVM’s arbejde med at gennemgå de resterende tilskudssager med henblik på at vurdere, om der skal rejses tilbagebetalingskrav.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef