Notat om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere

30-08-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2017 om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere. 

Der er i notatet fulgt op på Transportministeriets arbejde med risici i de strategiske ejerskabsdokumenter. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef