Notat om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

30-08-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2016 om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri.

Der er i notatet fulgt op på FVM’s arbejde med at udarbejde nye regler til begrænsning af kvotekoncentration. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef