Notat om Finansministeriets udstedelse af 30-årige statsobligationer i 2008

16-08-2022

Notat tll Statsrevisorerne om beretning om Finansministeriets udstedelse af 30-årige statsobligationer i 2008

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2021 om Finansministeriets udstedelse af 30-årige statsobligationer i 2008. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra finansministeren. Finansministerens redegørelse indeholder ikke fremadrettede initiativer. Rigsrevisionen er enig i, at sagen ikke giver anledning til dette. Det er på den baggrund Rigsrevisionens vurdering, at sagen kan afsluttes.

Finansministeren oplyser i sin redegørelse, at ministeren ikke er enig i Rigsrevisionens konklusioner, da ministeren har flere indvendinger mod beretningens metode og faktuelle grundlag. Ministeren vurderer på den baggrund, at der ikke er grundlag for beretningens konklusion og Statsrevisorernes bemærkning.

Rigsrevisionen bemærker, at der foreligger et fuldt dækkende grundlag for beretningens konklusioner og Statsrevisorernes bemærkning.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef