Notat til Statsrevisorerne

20-04-2022

Notat om beretning om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2019 om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Udenrigsministeriets interne resultatrapportering til brug for ledelsesopfølgning
  • Udenrigsministeriets rapportering af udviklingssamarbejdets samlede resultater over for Folketinget og offentligheden i OpenAid.dk. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • resultaterne af arbejdet med at styrke Udenrigsministeriets resultatrapportering til Folketinget og offentligheden i OpenAid.dk.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef