Notat til Statsrevisorerne

20-04-2022

Notat om beretning om information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2018 om information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • DSB’s og Banedanmarks arbejde med at gennemføre konkrete projekter for at give kunderne hurtig information og rådgivning ved forsinkelser
    og aflysninger
  • DSB’s tiltag for at øge eller forbedre informationen til passagererne om rejsetidsgaranti
  • DSB’s tiltag for at forbedre kontrollen med kompensationer, så nogle passagerer ikke får udbetalt mere i kompensation, end de har ret til.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • implementeringen af DSB’s og Banedanmarks planlagte projekt om én kilde til trafikinformation, der skal sikre, at informationen til kunderne er ens på tværs af skær­me, højttalere og digitale services
  • implementeringen af en appløsning, så pendlerne kan tilmelde sig pendlerrejsetidsgarantiordningen direkte i DSB’s app i forbindelse med køb af pendlerkort.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef