Notat til Statsrevisorerne

20-04-2022

Notat om beretning om projekteringsfasen for Femern Bælt-forbindelsen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2021 om projekteringsfasen for Femern Bælt-forbindelsen. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Transportministeriets arbejde med at udvikle en metode til at vurdere de tidsmæssige risici og de deraf afledte økonomiske risici for større anlægsprojekter.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef