Notat til Statsrevisorerne

28-09-2021

Notat om beretning om Skatteministeriets behandling af straffesager

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2020 om Skatteministeriets behandling af straffesager.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Skattestyrelsens og Motorstyrelsens arbejde med at ændre retningslinjerne for begrundelse og dokumentation i kontrolsager, hvor der kan være tvivl om, hvorfor sagen ikke er sendt til straffesagsvurdering
  • Skattestyrelsens initiativer med henblik på at styrke overvågning af og opfølgning på straffesagerne for at sikre, at sagsbehandlingstiderne reduceres, og at færre sager forælder.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef