Notat til Statsrevisorerne

28-09-2021

Notat om beretning om åbne data

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2018 om åbne data. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • resultatet af Finansministeriets afklaring af konsekvenserne ved at forpligte alle ministerier til at benytte Datasætkataloget og den beslutning, afklaringen fører til
  • resultatet af Finansministeriets vurdering af muligheden for at indføre et ”open by default”-princip i praksis og de samfundsmæssige effekter af dette samt den beslutning, vurderingen fører til
  • Finansministeriets arbejde med at opdatere den tekniske vejledning fra 2010 og eventuelt supplerende tiltag. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Finansministeriets arbejde med at afklare rammerne for at forpligte alle ministeri­er til at benytte ét adgangspunkt for alle åbne statslige datasæt og den beslutning, afklaringen fører til
  • Finansministeriets arbejde for at understøtte et formålsbestemt princip for arbejdet med åbne data gennem ministeriets tekniske vejledning og eventuelle supplerende tiltag.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef