Notat til Statsrevisorerne

12-10-2021

Notat om beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2019 om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • resultatet af Forsvarsministeriets 3 eksterne undersøgelser
  • arbejdet med at få udarbejdet nye skriftlige forretningsgange på indkøbsområdet, som lever op til regnskabsbekendtgørelsens krav til kontrol og dokumentation
  • systemunderstøttelsen af forretningsgangene på indkøbsområdet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklin­gen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Forsvarsministeriets arbejde med at få udarbejdet nye skriftlige forretningsgange på indkøbsområdet, som lever op til regnskabsbekendtgørelsens krav til kontrol og do­kumentation
  • Forsvarsministeriets arbejde med systemunderstøttelse af forretningsgangene på indkøbsområdet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef