Notat til Statsrevisorerne

12-10-2021

Notat om beretning om tilskud på fiskeriområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2018 om tilskud på fiskeriområdet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at sikre, at grundbetingelsen for at modtage tilskud administreres i overensstemmelse med regelgrundlaget
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at administrere tilskudsberettiget udstyr på fiskefartøjer i overensstemmelse med regelgrundlaget
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at opdatere administrationsgrundlaget, så det tager højde for kontrol af væsentlige krav for at opretholde tilskud
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at udbygge administrationsgrundlaget, herunder etablere den nødvendige kontrol, og resultatet af ministeriets screening af alle sager med henblik på at undersøge for svig og vurdering af tilbagebetalingskrav.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at sikre, at grundbetingelsen for at modtage tilskud administreres i overensstemmelse med regelgrundlaget
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at administrere tilskudsberettiget udstyr på fiskefartøjer i overensstemmelse med regelgrundlaget
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at gennemgå de resterende tilskudssager med henblik på at vurdere, om der skal rejses tilbagebetalingskrav. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

 

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef