Notat til Statsrevisorerne

12-10-2021

Notat om beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2016 om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at udarbejde nye regler til begrænsning af kvotekoncentration
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at udarbejde regler for opgørelse af kvo­tekoncentration med det formål, at koncentrationen af kvoteejerskab kan opgøres korrekt
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at etablere et tilfredsstillende grundlag for administration af kvoteejerskab
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at etablere en tilfredsstillende administrativ kontrol af, om kvotekoncentrationsreglerne overholdes.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at fastsætte kriterier for, hvornår der kan gives dispensation fra kvotekoncentrationsreglerne, med henblik på at begrænse kvotekoncentrationen.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef