Notat til Statsrevisorerne

12-10-2021

Notat om beretning om sagsbehandlingstider og produktivitet for arbejdsskadesager

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2019 om sagsbehandlingstider og produktivitet for arbejdsskadesager. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Beskæftigelsesministeriets initiativer til at forbedre rammerne for sagsbehandling, så en større del af arbejdsskadesagerne overholder lovens tidsfrister for sagsbehandling
  • AES’ initiativer til at sikre, at arbejdsskadesager bliver behandlet i overensstemmelse med de lovfastsatte tidsfrister
  • AES’ initiativer til at dokumentere en positiv udvikling i produktiviteten af arbejdsskadesager
  • AES’ initiativer til at dokumentere intern og ekstern liggetid, og hvilke sager der overskrider de lovfastsatte tidsfrister på grund af særlige forhold. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef