Notat til Statsrevisorerne

24-11-2021

Notat om beretning om Skatteministeriets styring af øko­nomien i udviklingen af det nye ejendomsvur­de­rings­system

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2016 om Skatteministeriets styring af øko­nomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem. Vi har tidligere behandlet sagen i notater til Statsrevisorer­ne af 12. oktober 2017 og 14. september 2020. 

Rigsrevisionen konkluderede bl.a. i notatet fra 2020, at Skatteministeriet fortsat ikke havde etableret et tilstrækkeligt styringsgrundlag for projektet, og at ministeriet derved ikke havde overblik over, hvad det ville koste at færdigudvikle systemet. På baggrund af dette notat anmodede Statsrevisorerne Rigsrevisionen om at udarbejde en ny beretning om Skatteministeriets udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem. 

På den baggrund finder Rigsrevisionen, at Rigsrevisionens opfølgning på beretningen fra 2017 kan afsluttes, idet de 2 udestående punkter i notatet bliver behandlet i Rigsrevisionens nye beretning om Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

 

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef