Notat til Statsrevisorerne

09-11-2021

Notat om beretning om kontrol med dyretransporter

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2019 om kontrol med dyretransporter. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at implementere sit nye kontrolkoncept: kontrol, som er målrettet de væsentligste og mest risikofyldte områder
  • Miljø og Fødevareministeriets anvendelse af sanktionsmuligheder i kontrollen med dyretransporter, herunder ministeriets fremadrettede arbej­de med at undersøge muligheden for at etablere hjemmel til at give administrative bødeforelæg i dyrevelfærdsloven samt ministeriets arbejde med at etablere et forstærket samarbejde mellem ministeriet og anklagemyndigheden med henblik på at sik­re en systemunderstøttet udveksling af oplysninger om afgørelser
  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at nedbringe efterslæbet af returlogbogskontrollen
  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at dokumentere indberetninger af udenlandske transportørers overtrædelser i Danmark til udenlandske myndigheder samt at dokumentere, hvorvidt ministeriet handler på de indberetninger, styrelsen mod­tager om danske transportørers overtrædelser af reglerne i udland.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at undersøge mulighe­den for at etablere hjemmel til at give administrative bødeforelæg i dyrevelfærdsloven og etablere et forstærket samarbejde mellem ministeriet og anklagemyndigheden med henblik på at sikre en systemunderstøttet udveksling af oplysninger om afgørelser. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef