Notat til Statsrevisorerne

09-11-2021

Notat om beretning om behandling af konkurrencesager

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2017 om behandling af konkurrencesager.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • sagsbehandlingstiden i sager om overtrædelse af konkurrenceloven hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • udviklingen i sagsbehandlingstiden for strafferetlige konkurrencesager hos SØIK. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef