Notat til Statsrevisorerne

09-11-2021

Notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2015 om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Skatteministeriets arbejde med kontrol af anmodninger om refusion af udbytteskat og resultatet af analysen vedrørende kontrolstrategien
  • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at undersøge, om der kan skabes løsninger baseret på nettoindeholdelse
  • resultatet af Skattestyrelsens implementering af det nye fælles risikoregister for hele Skattestyrelsen, som forventes færdigimplementeret i 2021, og Skatteministeriets udrulning af det koncernfælles rammeværk for risikostyring, hvor der forventes at foreligge et første koncernfælles risikooverblik og et for hver styrelse i 2. halvår 2020. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Skatteministeriets og Skattestyrelsens arbejde med kontrol af anmodninger om refusion af udbytteskat, herunder resultatet af Skattestyrelsens arbejde med kontrolstrategien for området
  • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at undersøge, om der kan skabes løsninger baseret på nettoindeholdelse
  • resultatet af Skattestyrelsens arbejde med at færdigimplementere et nyt fælles risikoregister for hele Skattestyrelsen.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef