Notat til Statsrevisorerne

02-11-2021

Notat om beretning om forvaltning af tilskud til landbrugere

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2020 om forvaltning af tilskud til landbrugere. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:  

  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris udarbejdelse af en fremadrettet kontrolmodel for omgåelse og resultatet af ministeriets bagudrettede gennemgang af landbrugsbedrifter, hvor der historisk har været risiko for omgåelse
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris udredning om visse faktiske og retlige forhold i forbindelse med behandlingen af et konkret sagskompleks og departementets efterfølgende godkendelse af Landbrugsstyrelsens administrationsgrundlag
  • resultatet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris gennemgang af 26 øvri­ge tilskudssager
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris udarbejdelse af en styrket tilsynsplan, resultatet af en ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver og resultatet af et serviceeftersyn af andre væsentlige opgaveområder i ministeriet.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef