Notat til Statsrevisorerne

19-03-2021

Notat om beretning om udflytning af statslige arbejdspladser

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2017 om udflytning af statslige arbejdspladser.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • udviklingen i Geodatastyrelsens, Landbrugsstyrelsens, Nævnenes Hus’ og Statens Administrations produktion
  • nyttiggørelse af statens ledige lokaler i hovedstadsområdet og tilpasning af statens lokaler i hovedstadsområdet, Aarhus og Odense.
  • Finansministeriets udarbejdelse af retningslinjer for registrering af omkostninger til udflytningen af statslige arbejdspladser.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef