Notat til Statsrevisorerne

16-03-2021

Notat om beretning om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2018 om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:  

  • politiets indsats for at nedbringe antallet af biler, som står til nummerpladeinddragelse på grund af manglende syn, herunder indsatsen for at nedbrin­ge antallet af de ældste usynede biler
  • Gældsstyrelsens inddrivelse af bilsynsbøder.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • politiets indsats for at nedbringe antallet af biler, som står til nummerpladeinddragelse på grund af manglende syn, herunder indsatsen for at nedbringe antallet af de ældste usynede biler
  • Gældsstyrelsens arbejde med inddrivelse af bilsynsbøder (dette vil ske i regi af opfølgningen på beretningen om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav).

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef